Изпитание за мезотелиом

Към момента на писане, няма програма за скрининг мезотелиом във Великобритания. Преди скрининг за всеки вид рак може да бъде извършен, лекарите трябва да имат точна тест за употреба. Тестът трябва да бъдат надеждни при бране нагоре на рак, които са там. И тя не трябва да се даде положителен резултат при хора, които не разполагат с рака.

Ако проучването бяха да се въведе за мезотелиом, изпитването трябва да бъде лесна, бърза и не много скъпо. Диагностициране мезотелиом може да се окаже трудно. Обичайните изследвания за белодробни заболявания често изглежда са отрицателни с мезотелиом.

Тъй като само около 2000 са диагностицирани случаи всяка година, не е разумно да се екран всеки в страната за тази рядка болест.

Тя ще бъде по-ефективно да се екран хората, които се смята, че е най-висок риск от мезотелиом. Но за да постигнем това, ние трябва да могат да се идентифицират всички онези, които са с по-висок риск.

No Comments

Коментари са затворени.