Testiranje za Mesothelioma

U vrijeme pisanja, nema screening programa za mesothelioma u Velikoj Britaniji. Prije screeninga za bilo koji tip raka se može izvršiti, liječnici moraju imati točan test za korištenje. Testa mora biti pouzdana u branje gore karcinom koji su tamo. I ne smije dati pozitivan rezultat u osoba koje nemaju rak.

Ako probir bi se uveli za mesothelioma, test bi trebala biti jednostavna, brza i nije preskupo. Mesothelioma Dijagnoza može biti teško. Uobičajeni testovi za plućne bolesti često se pojavljuju s negativ mesothelioma.

Kao što je samo oko 2000 slučajeva se dijagnosticira se svake godine, nije osjetljiv na ekranu svima u zemlji za tako rijetke bolesti.

Bilo bi više troškovno učinkovite na ekranu ljudi koji su mislili da se na višim rizikom od mesothelioma. Ali to učiniti, moramo biti u stanju prepoznati sve one koji su na višim rizikom.

Bez Komentara

Komentari su zatvoreni.