Symtom på Mesoteliom

Mesoteliom inte har många symptom i tidigare etapper. Symptomen kan orsakas av cancer växer och trycker på en nerv eller något annat organ organ när de behöver utveckla.

Symptomen på de 2 huvudtyper av mesoteliom är olika.

Symptomen på pleural mesoteliom är

• smärta i nedre delen av ryggen eller i sidan av bröstkorgen

• En ihållande hosta

• Andnöd

• En hes eller skrovlig röst

• Att förlora mer än 10% av din vikt när du inte bantning

• Svettningar och febrar

• svårigheter att svälja

Symtomen vid peritonealdialys mesoteliom är

• smärta i buken (magen)

• Svullnad i buken

• Känsla eller sjuka

• Dålig aptit

• Att förlora mer än 10% av din vikt när du inte bantning

• diarré eller förstoppning

Dessa symtom är mer benägna att ha orsakats av någon annan sjukdom, snarare än av mesoteliom. Men om du har dessa symtom, se din läkare. Detta är särskilt viktigt om du har exponerats för asbest i det förflutna.

No Comments

Kommentarer är stängda.